Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nợ thuế có xu hướng giảm

Ngày đăng: 11/10/2018

Theo báo cáo của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác thu hồi nợ thuế đang có nhiều kết quả khả quan. Số nợ đến 31/8/2018 đã giảm so với cuối tháng 7/2018. Nguyên nhân là do cơ quan thuế đã điều chỉnh một số khoản nợ ảo, đồng thời đôn đốc các đơn vị nợ thuế thực hiện nộp thuế vào NSNN. 

cục thuế bà rịa - vũng tàu
Hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: NM.

 

Cũng theo Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số nợ thuế (trừ dầu thô) hiện nay khoảng 1.420 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu 831,8 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 24 tỷ đồng; nợ có khả năng thu 564,1 tỷ đồng. Như vậy, số nợ thuế so với tổng thu ngân sách ở mức dưới 5%, theo đúng yêu cầu của Tổng cục Thuế.

So với nợ thuế tháng trước là 1.475,2 tỷ đồng, số nợ thuế đến 31/8 giảm 55,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,74%. Theo Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân dẫn đến số nợ thuế giảm là do cục thuế xử lý một số khoản nợ ảo và đôn đốc các đơn vị nợ thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN.

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 31/8/2018, Văn phòng cục và các chi cục trực thuộc đã thu được 199,3 tỷ đồng, tương ứng  47,5% tổng số nợ thuế trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Về công tác cưỡng chế nợ thuế, báo cáo cho thấy, trong tháng 8/2018 cục thuế đã thực hiện cưỡng chế 257 trường hợp, với tổng số tiền là 26,1 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng của năm 2018, cơ quan thuế đã cưỡng chế 927 trường hợp, với tổng số tiền là 140,3 tỷ đồng.

Trong đó, cưỡng chế tài khoản 157 trường hợp, với số tiền 10,7 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 641 trường hợp, với số tiền 72,3 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn 36 trường hợp với số tiền 9,6 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 135 trường hợp với số tiền 43 tỷ đồng; thu hồi giấy phép 43 trường hợp với số tiền 5,6 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 86 trường hợp với số tiền 24,2 tỷ đồng; kê biên tài sản 21 trường hợp với số tiền 0,19 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 65 trường hợp với số tiền 0,75 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Cường - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ nay đến cuối năm cục thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, thực hiện công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế.

Theo thống kê, trong tháng 8/2018 cục thuế đã công khai thông tin trên trang web 137 doanh nghiệp còn nợ thuế, với tổng số tiền nợ thuế 152 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng của năm 2018 cục thuế đã công khai 1.336 lượt doanh nghiệp nợ thuế. Nhiều trường hợp sau khi công khai đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN./.

 

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836