Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

TIN TỨC MỚI

Cục Thuế TP. Đà Nẵng được giao tăng thu ngân sách 12,6% năm 2018

Cục Thuế TP. Đà Nẵng được giao tăng thu ngân sách 12,6% năm 2018

Ngày đăng: 13/02/2018

Cục Thuế TP. Đà Nẵng được giao tăng thu ngân sách 12,6% năm 2018

Xem chi tiết
Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Ngày đăng: 12/02/2018

Cục Thuế TP HCM tìm 13.500 người bán hàng trên Facebook như thế nào?

Xem chi tiết
Trốn thuế và né thuế: Tại sao chúng ta chỉ lên án chứ không làm gì được Coca Cola, PepsiCo?

Trốn thuế và né thuế: Tại sao chúng ta chỉ lên án chứ không làm gì được Coca Cola, PepsiCo?

Ngày đăng: 12/02/2018

Trốn thuế và né thuế: Tại sao chúng ta chỉ lên án chứ không làm gì được Coca Cola, PepsiCo?

Xem chi tiết
Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Ngày đăng: 10/02/2018

Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Xem chi tiết

Tiệc Tất niên 2017 của Đại Lý Thuế Trí Luật

Tiệc Tất niên 2017 của Đại Lý Thuế Trí Luật

Ngày đăng: 10/02/2018

Tiệc Tất niên 2017 của Đại Lý Thuế Trí Luật

Xem chi tiết

Tiếp nhận khai thuế GTGT, TNCN điện tử với cá nhân cho thuê tài sản

Tiếp nhận khai thuế GTGT, TNCN điện tử với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày đăng: 08/02/2018

Tiếp nhận khai thuế GTGT, TNCN điện tử với cá nhân cho thuê tài sản

Xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836