Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 11/12/2017

TIN TỨC MỚI

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Ngày đăng: 11/12/2017

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Xem chi tiết
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh

Ngày đăng: 11/12/2017

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh

Xem chi tiết
Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Ngày đăng: 09/12/2017

Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Xem chi tiết
Kinh doanh khó khăn có được giảm mức thuế khoán?

Kinh doanh khó khăn có được giảm mức thuế khoán?

Ngày đăng: 09/12/2017

Kinh doanh khó khăn có được giảm mức thuế khoán?

Xem chi tiết

Nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Ngày đăng: 08/12/2017

Nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Xem chi tiết

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in

Ngày đăng: 08/12/2017

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in

Xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Nguyễn Thị Thơ 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836