Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2018

Tag: quyet toan thue

...

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017

Tin tức

11/12/2017 2:35:57 CH

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017

...

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2016

Tin tức

11/02/2017 11:49:05 SA

BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM: Quyết toán thuế TNDN ( nộp cơ quan thuế) Quyết toán thuế TNCN (nộp cơ quan thuế) Báo cáo tài chính (1bộ nộp cơ quan thuế+1bộ nộp thống kê) Lưu ý: + Các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, báo cáo tài chính phải được kiểm toán và nộp cho các cơ quan: 1bộ cho cơ quan thuế , 1bộ cho thống kê, 1bộ cho chi cục tài chính doanh nghiệp.( theo Thông báo 1544/TB-CT ngày 18/02/2014 nếu nộp BCTC không kèm báo cáo kiểm toán phạt từ 20triệu đến 30triệu đồng) + Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính( kỳ thuế năm 2016 hạn nộp 31/03/2017).

...

Tư vấn kế toán thuế

Dịch Vụ

05/06/2015 9:19:45 SA

_ Dịch vụ tư vấn kế toán thuế thường xuyên hàng tháng. _ Dịch vụ tư vấn trực tiếp theo giờ (500.000đ/giờ thời gian được tính cả thời gian đi lại).

...

Kế toán thuế trọn gói

Dịch Vụ

01/06/2015 10:09:02 SA

_ Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. _ Dịch vụ thực hiện sổ sách kế toán thuế hàng tháng, quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính. _ Báo cáo thống kê _ Tư vấn thuế _ Đại diện làm việc với cơ quan thuế

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836