Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 18/02/2019

Các vấn đề khác liên quan đến pháp lý doanh nghiệp

Công ty tôi muốn trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty bằng Cổ phiếu, nhưng không muốn phát hành bổ sung Cổ phiếu cũng như sử dụng cổ phiếu quỹ để thực hiện chi trả cổ tức. Nếu vậy có cách nào khác để trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hay không? <br>Xin cảm ơn!
28/04/2009 12:00:00 SA
Khi một doanh nghiệp mới thành lập với quy mô nhỏ có cần nhất thiết phải có Kế toán trưởng không? Va nếu muốn lấy tên là Perfect nhưng do chế độ nhà nước không cho phép lấy tên nước ngoài nên có thể đặt la Cty TNHH Hoàn Hảo(Perfect).Nhưng đã có 1 cty lấy tên Cty TNHH Hoàn Hảo rồi, trong trường hợp này phải như thế nào
05/03/2009 12:00:00 SA
Toi muon thanh lap cong ty TNHH Thuong Mai va Dich vu de kinh doanh mua ban muc in van phong thi toi phai tien hanh cac thu tuc thanh lap cong ty nhu the nao? bao gom cac buoc nao? va noi lien he de dang ky thanh lap o dau. Thoi gian bat dau nop ho so den khi dua vao hoat dong kinh doanh la bao lau? Toi xin chan thanh cam on.
20/02/2009 12:00:00 SA
Tôi có một người bà con muốn thành lập Cty 1 thành viên và chủ sở hữu là cá nhân,vậy một bộ hồ sơ đó là bao nhiêu,thời gian bộ hồ sơ đó hoàn thành trong bao lâu.Và nếu chúng tôi cần thì chúng tôi gặp ai,địa chỉ số điện thoại.Tôi chân thành cám ơn.
16/02/2009 12:00:00 SA
Xin chào Trí Luật ! <br>Hiện tôi đang dự định lên kế hoạch thành lập công ty chuyển tiền trong nước, có sử dụng công nghệ internet trong việc chuyển tiền cho khách hàng để thuận tiện. Nay tôi muốn hỏi những yêu cầu và điều kiện cụ thể sau: <br>1. Thành lập công ty như trên có cần vốn pháp định ? bao nhiêu (nếu có) ? <br>2. Thời gian hoàn tất thủ tục thành lập công ty trên ? <br>3. Phí dịch vụ của Trí luật ? <br> <br>Có thể liên hệ với tôi qua điện thoại để rõ hơn. <br>Xin cảm ơn Trí luật
30/01/2009 12:00:00 SA
cong ty chung toi vua qua co mot nhan vien danh cap GPKD ban goc nhung khi toi phat hien thi no da tra ve cho cu (trong ngay toi phat hien thi truoc do no xin toi <br> ra ngoai 15p ngay ke tiep xin nghi 1 ngay ) <br> xin cong ty tu van cho toi duoc biet :GPKD CO THE VAY TIEN NGAN HANG DUOC KHONG ; CO THE MUA HOA DON DO DUOC KHONG ;HOAC KI HOP DONG GIAO DICH <br>HAY SU DUNG CHO MUC DICH GI ? <br> <br> RAT MONG <br> <br> <br>
20/04/2008 12:00:00 SA
cong ty chung toi vua qua co mot nhan vien danh cap GPKD ban goc nhung khi toi phat hien thi no da tra ve cho cu (trong ngay toi phat hien thi truoc do no xin toi <br> ra ngoai 15p ngay ke tiep xin nghi 1 ngay ) <br> xin cong ty tu van cho toi duoc biet :GPKD CO THE VAY TIEN NGAN HANG DUOC KHONG ; CO THE MUA HOA DON DO DUOC KHONG ;HOAC KI HOP DONG GIAO DICH <br>HAY SU DUNG CHO MUC DICH GI ? <br> <br> RAT MONG <br> <br> <br>
20/04/2008 12:00:00 SA
cong ty chung toi vua qua co mot nhan vien danh cap GPKD ban goc nhung khi toi phat hien thi no da tra ve cho cu (trong ngay toi phat hien thi truoc do no xin toi <br> ra ngoai 15p ngay ke tiep xin nghi 1 ngay ) <br> xin cong ty tu van cho toi duoc biet :GPKD CO THE VAY TIEN NGAN HANG DUOC KHONG ; CO THE MUA HOA DON DO DUOC KHONG ;HOAC KI HOP DONG GIAO DICH <br>HAY SU DUNG CHO MUC DICH GI ? <br> <br> RAT MONG <br> <br> <br>
20/04/2008 12:00:00 SA
Toi muon thanh lap cong ty chi co 2 thanh vien la vo & chong. Cong ty chuyen ve dao tao & tu van phat trien doanh nghiep. Cu the la dao tao ve quan ly trong san xuat. Tuy nhien hien nay toi chua co dia diem de dat van phong cu the, nhung muon xuc tien thanh lap doanh nghiep som de tien hanh hoat dong dao tao. Xin duoc hoi cac van de sau : <br>. Co dieu kien yeu cau dac biet nao trong nganh nghe nay khong? <br>. Toi co the dung dia chi nha dang o de dang ky tru so chinh cua cong ty, nhung thuc te sau nay co the dat tru so van phong tai mot noi khac? <br>. Ma nganh cua toi la gi? <br>. Trong giai doan dang ky nao (xin giay phep kinh doanh, xin con dau, hoac xin ma so thue...) thi moi can den hop dong thue mat bang de mo van phong? <br>. Mot nguoi ban cua toi hien nay dang thue mot mat bang de mo van phong. Toi muon thue lai cua anh ta mot phan mat bang de dat tru so cong ty thi co duoc khong? <br>. Trong truong hop toi nho Qui vi tu van va thuc hien toan bo cac thu tuc de dang ky thanh lap doanh nghiep (giay phep kinh doanh, con dau, ma so thue & hoa don) thi mat khoang bao lau? va chi phi tron goi la bao nhieu? Toi can chuan bi nhung giay to gi? <br>Tran trong
26/03/2008 12:00:00 SA
Xin chào quý chuyên gia tư vấn, hiện tôi đang có một vấn đề cần được tư vấn như sau: <br>Tôi muốn mở một Cty Bảo vệ-Vệ sĩ (chúng tôi gồm 3 thành viên) Xin cho hỏi: <br>1.Theo quý chuyên gia, chúng tôi nên thành lập công ty theo mô hình nào? <br>2Chúng tôi cần phải có những điều kiện gì để thành lập công ty theo mô hình này?(bằng cấp chuyên môn,vốn pháp định,hay cần có những điều kiện gì khác...?) <br>Mong nhận sự hồi âm sớm của quý vị! <br>Xin chân thành cảm ơn!
29/11/2007 12:00:00 SA

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836