Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Tư vấn kế toán thuế

DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ THƯỜNG XUYÊN
 
Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01/2012
Nội dung công việc Thơi gian thực hiện Phí tư vấn hàng tháng bằng điện thoại và email (Đồng/tháng) Phí tư vấn trực tiếp tại đơn vị (Đồng/giờ)
 
1)      Tư vấn thuế GTGT
-   Tư vấn thuế suất hàng hóa, dịch vụ
-   Tư vấn cách kê khai báo cáo thuế GTGT
-   Tư vấn hóa đơn được khấu trừ thuế GTGT
2)      Tư vấn thuế TNDN
-   Tư vấn chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN nhầm giảm thiểu số thuế phải nộp
-   Tư vấn hóa đơn hợp lý khi tính thuế TNDN
-   Tư vấn cách kê khai báo cáo quý, quyết toán năm
3)      Tư vấn thuế TNCN
-   Tư vấn các khỏan giảm trừ khi tính thuế TNCN để nộp thuế TNCN mức tối thiểu
-   Tư vấn cách kê khai báo cáo tháng, báo cáo quý, quyết toán năm thuế TNCN
4)      Tư vấn kế toán thuế
-   Tư vấn hạch toán kế toán – thuế
-   Tư vấn hạch tóan chênh lệch giữa thuế và kế toán
5)      Cung cấp văn bản pháp luật: về lĩnh vực kế toán thuế bằng email hàng tuần, hàng tháng
 
- Điện thoại luôn luôn chờ tư vấn từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối
- Đối với nghiệp vụ phát sinh đơn giản: Thời gian trả lời trong 1 giờ bằng email, trả lời ngay bằng điện thoại
  
- Đối với nghiệp vụ phức tạp: Thời gian trả lời trong 4 giờ đến 24 giờ
Từ 1.000.000 ->3.000.000
Tùy vào quy mô và ngành nghề hoạt động
500.000 đồng/giờ
Thời gian được tính cả thời gian đi lại
 
Lưu ý:
-         Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
 
Hãy liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KẾ TOÁN TRÍ LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : [email protected] ------ [email protected]
Tel: (028) 7304.5969    -  Fax:(028)  7304.5969 (nhấn số 9)
Hotline: 0909.1818.36, Ông Vòng Tắc Xiền ( Hữu Vinh).


Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836