Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Kế toán thuế chuyên nghiệp trọn gói

Căn cứ khỏan 4, Điều 20 tại Luật Quản Lý Thuế 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 10 quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:
 
1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP
 
            * Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01/2017
 

1) Dịch vụ khai thuế GTGT và thực hiện sổ sách kế toán thuế
Loại hình kinh doanh Số lượng chứng từ
(Gồm HĐ đầu vào + HĐ đầu ra+ tờ khai hải quan +bảng kê kèm hóa đơn + hợp đồng xây dựng)
PHÍ DỊCH VỤ Ghi chú
Phí kê khai thuế GTGT
(VNĐ/ Tháng)
 
Phí sổ sách kế toán thuế
(VNĐ/ Tháng)
 
Tổng cộng
(VNĐ/ Tháng)

 
- Dịch vụ, tư vấn và các dịch vụ không tính giá thành
 
Không phát sinh 200.000 1.900.000 2.100.000  
Từ 01 đến 05 300.000 2.100.000 2.400.000  
Từ 06 đền 10 400.000 2.200.000 2.600.000  
Từ 11 đến 15 500.000 2.300.000 2.800.000  
Từ 16 đến 20 600.000 2.400.000 3.000.000  
Số lượng trên 20 + 5.000/tờ + 10.000/tờ + 10.000/tờ  
- Thương mại
- Đại lý vận tải
- SX phần mềm
Không phát sinh 200.000 1.900.000 2.100.000  
Từ 01 đến 05 300.000 2.400.000 2.700.000  
Từ 06 đền 10 400.000 2.500.000 2.900.000  
Từ 11 đến 15 500.000 2.600.000 3.100.000  
Từ 16 đến 20 600.000 2.700.000 3.300.000  
Số lượng trên 20 + 5.000/tờ + 20.000/tờ + 20.000/tờ  
- Gia công, lắp đặt, sữa chữa
- Dịch vụ ăn uống
- Dịch vụ Vận tải
- Tổ chức du lịch
Không phát sinh 200.000 1.900.000 2.100.000  
Từ 01 đến 05 300.000 2.600.000 2.900.000  
Từ 06 đền 10 400.000 2.700.000 3.100.000  
Từ 11 đến 15 500.000 2.800.000 3.300.000  
Từ 16 đến 20 600.000 2.900.000 3.500.000  
Số lượng trên 20 + 5.000/tờ + 30.000/tờ + 30.000/tờ  
- Sản xuất
- Xây dựng

 
Không phát sinh 200.000 1.900.000 2.100.000  
Từ 01 đến 05 300.000 3.000.000 3.300.000  
Từ 06 đền 10 400.000 3.200.000 3.600.000  
Từ 11 đến 15 500.000 3.400.000 3.900.000  
Từ 16 đến 20 600.000 3.600.000 4.200.000  
Số lượng trên 20 + 5.000/tờ + 40.000/tờ + 40.000/tờ  
 
  • Lưu  ý  :
- Dịch vụ chuyên nghiệp sẽ có kế toán viên hàng tháng qua khách hàng 1 buổi sắp xếp chứng từ và tư vấn chi tiết các vấn đề phát sinh cũng như tư vấn giảm thiểu chi phí thuế phải nộp, hạn chế bị truy thu thuế, tư vấn các văn bản mới ban hành
Nếu doanh nghiệp có xuất nhập khẩu hàng hóa thì phí thêm 200.000 đồng/tháng
- Nếu doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: thêm 500.000 đồng/tháng
- Phụ thu phí quyết toán thuế tính 1 tháng phí dịch vụ
- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT
- Phí trên giao dịch tại Trí Luật. Nếu giao dịch tại địa điểm của khách hàng thì giá bổ sung tiền xăng như sau (Nếu khách hàng chuyển phát nhanh chứng từ và chuyển khoản thanh toán phí thì miễn phí giao dịch)
   + Tại quận: Củ Chi, nhà  Bè, Cần Giờ: Phí tăng thêm  500.000 đ/tháng
   + Tại các quận còn lại: 100.000 đồng/tháng.
 

2) Dịch vụ khai thuế TNCN
 
Loại hình kinh doanh Số lượng lao động Phí Dịch vụ kê khai thuế Thu nhập cá nhân
 (VNĐ/ Tháng)
Ghi chú
Tất cả loại hình Từ 0 đến 05 50.000  
Từ 06 đền 10 100.000  
Từ 11 đến 15 200.000  
Từ 16 đến 20 300.000  
Số lượng trên 20 + 10.000/lao động  

* Lưu  ý  : 
- Nếu doanh nghiệp có lao động nước ngoài: thêm 200.000 đồng/tháng
- phí quyết toán thuế TNCN cuối năm: Phụ thu thêm 1 tháng phí dịch vụ khi thực hiện quyết toán thuế cuối năm, phí này tính dựa vào phí dịch vụ tháng 12
- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT
- Phí trên giao dịch tại Trí Luật. Nếu giao dịch tại địa điểm của khách hàng thì giá bổ sung tiền xăng như sau (Nếu khách hàng chuyển phát nhanh chứng từ và chuyển khoản thanh toán phí thì miễn phí giao dịch)
   + Tại quận: Củ Chi, nhà  Bè, Cần Giờ: Phí tăng thêm  500.000 đ/tháng
   + Tại các quận còn lại: 100.000 đồng/tháng.- Với phí dịch vụ tiết kiệm như trên, Quý khách được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và an toàn như sau:
 
¨      Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
-         Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất hàng hóa, phiếu kế toán....
-         Sổ nhật ký chung
-         Sổ cái các tài khoản
-         Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng
-         Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…
-         Báo cáo tài chính (bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)
 
¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:
-         Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
 
¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:
-         Báo cáo thuế GTGT hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 
¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:
-         Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 
¨      Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
-         Tờ khai thuế môn bài
-         Tơ khai đăng ký hình thức kế toán
-         Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ
 
¨      Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:
-         Lập báo cáo thông kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm
-         Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế
-         Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
-         Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp
-         Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán.
-         Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.
-         Đại diện làm việc với cơ quan thuế

 
¨      Dịch vụ tư vấn tận nơi:
-         Hàng tháng, nhân viên phụ trách đến quý khách sắp xếp chứng từ, tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, tư vấn các văn bản mới, tư vấn các nghệip vụ nhằm giảm thiểu chi phí thuế,  hạn chế bi truy thu thuế

Hãy liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM TƯ VẤN KẾ TOÁN TRÍ LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Email : [email protected] ------ [email protected]
Tel: (028) 7304.5969    -  Fax:(028)  7304.5969 (nhấn số 9)
Hotline: 0909.1818.36, Ông Vòng Tắc Xiền ( Hữu Vinh).


Bình luận 1

  • Barnypok
    Ib7v4Y http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com
    07/07/2017 2:11:57 SA | Trả lời

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836