Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/10/2017

Chữ ký số

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ
 
Áp dụng từ 01/12/2015 (Bảng giá bao gồm 10% VAT)
 
1 Đối với khách hàng thuê bao mới  
Gói SP Giá niêm yết  
 
Giá dịch vụ Giá Token Tổng cộng(gồm VAT)  
6 tháng 450.000 500.000 1.045.000  
1 năm 850.000 500.000 1.485.000  
2 năm 1.500.000 500.000 2.200.000  
3 năm 2.100.000 0 2.310.000  
2  Đối với khách hàng thuê bao chuyển đổi  
Gói SP  Giá niêm yết  
 
 Giá dịch vụ  Giá Token Tổng cộng(gồm VAT)  
1 năm 750.000 100.000 935.000  
2 năm 1.500.000 - 1.650.000  
3 năm 1.800.000 - 1.980.000  
3 Đối với khách hàng thuê bao gia hạn  
Gói SP Giá niêm yết  
Giá dịch vụ Giá Token Tổng cộng(gồm VAT)  
1 năm 850.000 0 935.000  
2 năm 1500.000 0 1.650.000  
3 năm 1.800.000 0 1.980.000  
6 tháng 450.000 0 495.000  
4  Đối với khách hàng thuê bao mới thành lập dưới 6 tháng  
Gói SP  Giá niêm yết  
 
 Giá dịch vụ  Giá Token Tổng cộng(gồm VAT)  
1 năm 990.000 0 1.089.000  
         
               

Hãy liên hệ với chúng tôi:
VP : 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11=> Xem bản đồ
Tel: (08) 7304.5969    -  Fax:(08)  7304.5969 (nhấn số 9)
Email : [email protected]
Người phụ trách: (08) 7304.5959 - 0918.4747.45 (C.Thanh) 
 


Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Nguyễn Thị Thơ 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Dương T. B. Trâm 0909.911.028
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836