Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Văn phòng chia sè

Đại lý thuế

Kế toán thuế trọn gói
_ Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.
_ Dịch vụ thực hiện sổ sách kế toán thuế hàng tháng, quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính.
_ Báo cáo thống kê
_ Tư vấn thuế
_ Đại diện làm việc với...
xem chi tiết
Kế toán thuế chuyên nghiệp trọn gói
(Gồm Sổ sách kế toán thuế, báo cáo thuế GTGT, Báo cáo thuế TNDN, Báo cáo thống kê, tư vấn thuế)
_ Hàng tháng kế toán viên đến khách hàng sắp xếp chứng từ và tư vấn thuế
_ Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng,...
xem chi tiết
Quyết toán thuế TNCN
Phí thực hiên: 500.000 đồng/hồ sơ
Chú ý: Cá nhân nước ngoài thêm 300.000 đồng
xem chi tiết
Tư vấn kế toán thuế
_ Dịch vụ tư vấn kế toán thuế thường xuyên hàng tháng.
_ Dịch vụ tư vấn trực tiếp theo giờ (500.000đ/giờ thời gian được tính cả thời gian đi lại).
xem chi tiết

Pháp lý

Đầu tư nước ngoài tai Việt Nam: VPĐD, chi nhánh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tai Việt Nam: VPĐD, chi nhánh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
xem chi tiết
Thành lập doanh nghiệp
- Gói 1:Tư vấn và thực hiện: Giấy phép + MST + XNK.
- Gói 2:Tư vấn và thực hiện: (Giấy phép + MST + XNK) + Dấu tròn.
- Gói 3:Tư vấn và thực hiện: (Giấy phép + MST + XNK) + Dấu tròn + Báo + Khai thuế...
xem chi tiết
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
_ Thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh.
_ Thay đổi địa chỉ khác quận.
_ Thay đổi tên doanh nghiệp.
_ Chuyển đồi lọai hình doanh nghiệp.
_ Bán hoặc tặng doanh nghiệp tư nhân.
xem chi tiết
Giải thể doanh nghiệp - chi nhánh - VPDĐ
_ Giải thể địa điểm kinh doanh mà Công ty chính đặt tại TPHCM.
_ Giải thể chi nhánh, VPĐD tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại TPHCM.
_ Giải thể chi nhánh, VPĐD, kho hàng tại TPHCM mà Công ty chính đặt...
xem chi tiết
Thành lập chi nhánh - VPDĐ
_ Thành lập chi nhánh, VPĐD kho hàng, địa điểm kinh doanh tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại TPHCM.
_ Thành lập chi nhánh, VPĐD tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác.
_ Thay đổi nội dung...
xem chi tiết

Dịch vụ khác

In hóa đơn GTGT
_ In Hoa đơn gtgt
_ Phiếu thu chi - sổ các loại
_ In bao thư
_ In tơ rơi
_ In Name card
_ In tiêu đề
_ Máy móc ngành in
xem chi tiết
Chữ ký số
- Khai báo thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử.
- Dùng để ký số trên các văn bản điện tử.
- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử.

xem chi tiết
Phầm mềm kế toán chuyên nhiệp BORO
Phầm mềm kế toán chuyên nhiệp BORO
xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836