Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Chi Tiết Câu Hỏi

02/07/2013 12:00:00 SA

Tôi muốn làm giảm trừ gia cảnh, có con nhỏ, thì thủ tục cần làm gồm những gì? xin cảm ơn..

Tên khách hàng: Nguyễn Huy Thắng
Chuyên mục: Thuế Thu nhập cá nhân

Trả lời:

Chào bạn !


 


Để đăng ký giảm trừ người phục thuộc (con nhỏ). Bạn cung cấp cho đơn vị trả thu nhập một trong các giấy tờ sau:


- Giấy khai sinh


- Hộ khẩu


- Hoặc có giấy xác nhận của UBND Phường (xã)


 


Trân trọng

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836