Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Chi Tiết Câu Hỏi

19/06/2013 12:00:00 SA

Cơ quan em mua lại xe otô con, nhưng em chưa hạch toán, em chờ tất cả các thủ tục, chi phí phát sinh xong em mới hạch toán. Nhưng em chưa nắm được những chứng từ nào liên quan để định nguyên giá xe, em hiện đang giữ hợp đồng mua xe, hoa đơn GTGT phí công chứng hợp đồng mua xe, phí thù lao soạn thảo hợp đồng mua xe, phí thù lao công chứng ngoài trụ sở, giấy nộp tiền vào NSNN (Lệ phí truóc bạ), Giấy đăng ký sang tên xe, biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ, hóa đơn GTGT về đăng kiểm xe, Giấy bảo hiểm xe. Em không biết những chứng từ em giữ để thanh toán có phù hợp để tính vào nguyên giá chi phí liên quan đến xe không. Rất mong Anh chị tư vấn dùm em, thanks anh chị nhiều.

Tên khách hàng: Phạm Thị Thu Cúc
Chuyên mục: Hạch toán kế toán

Trả lời:

Chào bạn !


Căn cứ Điều 4 của Thông tư 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/209 có quy định


" Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác."


Do đó, bạn phải hạch tóan tất cả chi phí liên quan để tai sản đó bắt đầu vào trạng thái sử dụng


Trân trọng


 


 


 

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836