Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Chi Tiết Câu Hỏi

09/05/2013 12:00:00 SA

Trí Luật cho em hỏi, Giữa Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thế nào, Ưu điẻm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp? em xin cảm ơn

Tên khách hàng: ngô thị thu hiền
Chuyên mục: Pháp lý doanh nghiệp

Trả lời:

Chào bạn !


 


Điểm khác biệt lớn nhất giửa CTY TNHH và DNTN:


- DNTN không có tư cách pháp nhân, CTY TNHH có tư cách pháp nhận


- Chủ DNTN chịu trách nhiệm các khỏan nợ bằng tất cả tài sản của cá nhân đó, Thành viên CTY TNHH thì chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn đăng ký góp


- DNTN được tăng giảm vốn, CTY TNHH được tăng vốn, nhưng giảm vốn thì phải sau 2 năm kề tư ngày thành lập


Một số điểm giống nhau


- Đều có dấu tròn


- Đều là loại hình doanh nghiệp, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp 2005


- Đều có quyền xuất nhập khẩu hàng hóa mà đơn vị kinh doanh


 


Trân trọng


 

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
  6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836