Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/02/2018

Chi Tiết Câu Hỏi

09/05/2013 12:00:00 SA

Trí Luật cho em hỏi, Giữa Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thế nào, Ưu điẻm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp? em xin cảm ơn

Tên khách hàng: ngô thị thu hiền
Chuyên mục: Thuế GTGT

Trả lời:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006 thì sự khác nhau của lọai hình CTY TNHH 1 thành viên và Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)là:


- Chủ DNTN chịu tránh nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Còn Chủ CTY TNHH 1 TV thì chỉ chịu tránh nhiệm trên vốn điều lệ đăng ký.


- DNTN không có tư cách pháp nhận, CTY TNHH 1 TV có tư cách pháp nhân


- Thành viên DNTN là cá nhân. Thành viên CTY TNHH có thể là cá nhân hoặc tổ chức


Nói chúng, CTY TNHH 1 TV thì có trách nhiệm ít hơn so với DNTN. Quý khách có thể lực chọn theo công việc cần thiết. Nhưng CTY TNHH 1 TV vẫn có nhiều điểm lợi hơn


 


Trân trọng

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836