Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Chi Tiết Câu Hỏi

03/05/2013 12:00:00 SA

Xin hỏi với cùng 1 khoản vốn đầu tư, thì giữa đăng kí kinh doanh cửa hàng và đk cty TNHH sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì? Xin cảm ơn!

Tên khách hàng: Nguyễn Quốc Hoàng Nam
Chuyên mục: Pháp lý doanh nghiệp

Trả lời:

Chào bạn !


 Về ưu điểm, nhượt điểm thì rất nhiều, nhưng tùy vào quy mô, cách quản lý của ban để chọn phù hợp


- Đăng ký kinh doanh hộ cá thể (cửa hàng): lọai hình này không có tư cách pháp nhân, dùng tư cách thể nhân để kinh doanh. Nhưng quản ly đơn giản, bạn có thể chọn cách đóng thuế khoán mà không cần phải có bộ máy kế toán.


- Công ty TNHH thì có tư cách pháp nhân, nhưng yêu cầu đóng thuế theo thực tế kinh doanh, cần theo dõi sổ sách và nộp nhiều lọai tờ khai thuế. Đồng thời, Bạn có thể xuất nhập khẩu mặt hàng kinh doanh của mình.


 


Trân trọng


 

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
  6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836