Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Chi Tiết Câu Hỏi

03/05/2013 12:00:00 SA

Trung tâm làm ơn cho em hỏi, Công ty em năm ngoái tên là Công Ty TNHH Kỹ Thuật EEA, nhưng từ tháng 1/2013 đến giờ ko nộp tờ khai thuế, và ngày 04/04/2013 có thay đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Đức, giờ bên em phải làm kê khai kiểu gì, hoạc cách giải quyết như thế nào ạ, vì tên công ty thay đổi nên thay đổi luôn con dấu. thanhks

Tên khách hàng: Hoàng Thị Hằng
Chuyên mục: Các vấn đề khác liên quan thuế - kế toán

Trả lời:

Chào bạn !


Từ tháng 01/2013 đến giờ bên công ty bạn chưa nộp tờ khai thuế. Bay giờ bạn phải làm ngay để nộp trể hạn và đóng tiền phạt theo quy định


Các tờ khai từ tháng 01/2013, bạn cùng dấu tròn mới đóng vào


 


Trân trọng


 

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
  6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836