Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Chi Tiết Câu Hỏi

09/04/2013 12:00:00 SA

Công ty em có khoảng 400 lao động đều có MST và HĐLĐ dài hạn 1 năm trở lên, tất cả đều ủy quyền cho Cty quyết toán thuế và nộp thuế theo biểu thuế suất lũy tiến, thì có pải làm bản cam kết theo mẫu 23 ko a?

Tên khách hàng: Hoàng Thị Hòa
Chuyên mục: Thuế Thu nhập cá nhân

Trả lời:

Chào bạn !


     Trường hợp của bạn không cần làm cam kết mẫu 23, Nhưng bạn phải yêu cầu người lam động làm giấy ủy quyền cho công ty quyết tóan thuế TNCN


       Trường hợp Lao động làm việc từ 3 tháng trở xuống hoặc lao động làm việc theo vụ việc. Đồng thời, cá nhân có duy nhất thu nhập mà ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm cảnh mà chưa đến mức phải nộp (tức chưa tới 48 tr/năm nếu không có người phụ thuộc) thì cá nhân làm bảng cam kết (mẫu 23/BCK-TNCN) thì tạm thời không khấu trừ thuế. Đơn vị chi trả lập danh sách và thu nhập của đối tượng này gửi cho cơ quan thuế khi làm quyết tóan thuế


 


Trân trọng


 

Bình luận 0

  Hỗ trợ Online

  pháp lý
  1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
  2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
  4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
  5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
  6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
  kế toán thuế
  1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
  chữ ký số
  1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
  Thuê văn phòng
  1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
  Đặt in hóa đơn
  1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836