Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3385/TCT-TNCN Công văn 3385/TCT-TNCN ngày 04/09/2018 Về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài có hai quốc tịch Ý và Việt Nam 20/09/2018
3387/TCT-CS Công văn 3387/TCT-CS ngày 04/09/2018 Về việc chính sách thuế TNDN và thuế TNCN 20/09/2018
3351/TCT-CS Công văn 3351/TCT-CS ngày 30/08/2018 Về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 20/09/2018
3291/TCT-TNCN Công văn 3291/TCT-TNCN ngày 27/08/2018 Về việc khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc 04/09/2018
3292/TCT-CS Công văn 3292/TCT-CS ngày 27/08/2018 Về việc truy thu thuế đối với hộ nộp thuế khoán 04/09/2018
3300/TCT-DNL Công văn 3300/TCT-DNL ngày 27/08/2018 Về việc hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản của ngân hàng 04/09/2018
3185/TCT-QLN Công văn 3185/TCT-QLN ngày 17/08/2018 Về việc cưỡng chế đối với cá nhân là chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh còn nợ thuế 04/09/2018
3170/TCT-TTr Công văn 3170/TCT-TTr ngày 16/08/2018 Về việc vướng mắc trong thực hiện Nghi định 20/2017/NĐ-CP 04/09/2018
3172/TCT-KK Công văn 3172/TCT-KK ngày 16/08/2018 Về việc mã số địa điểm kinh doanh 04/09/2018
3142/TCT-DNL Công văn 3142/TCT-DNL ngày 15/08/2018 Về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 04/09/2018