Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2909/TCT-CS Công văn số 2909/TCT-CS ngày 26/07/2018 V/v xđ sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đ/v đá khai thác sản xuất vật liệu xây dựng 10/08/2018
2890/TCT-KK Công văn số 2890/TCT-KK ngày 25/07/2018 Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu 10/08/2018
2870/TCT-DNL Công văn số 2870/TCT-DNL ngày 24/07/2018 Về việc cấp hóa đơn bán lẻ 10/08/2018
2884/TCT-DNL Công văn số 2884/TCT-DNL ngày 24/07/2018 V/v kê khai, nộp thuế đối với các dự án điện do EVN làm chủ đầu tư ký hợp đồng quản lý, vận hành 10/08/2018
2861/TCT-TNCN Công văn số 2861/TCT-TNCN ngày 23/07/2018 V/v chính sách thuế TNCN đ/v cá nhân chuyển nhượng chứng khoán tại TT số 25/2018/TT-BTC 10/08/2018
2818/TCT-DNL Công văn số 2818/TCT-DNL Về việc thực hiện hóa đơn điện tử ban hành ngày 19/07/2018 02/08/2018
2821/TCT-DNL Công văn số 2821/TCT-DNL Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản ban hành ngày 19/07/2018 02/08/2018
2796/TCT-DNL Công văn số 2796/TCT-DNL V/v CS thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế ban hành ngày 17/07/2018 01/08/2018
2803/TCT-DNL Công văn số 2803/TCT-DNL Về việc lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn ban hành ngày 17/07/2018 01/08/2018
2789/TCT-KK Công văn số 2789/TCT-KK Về việc kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý ban hành ngày 16/07/2018 01/08/2018