Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3623/TCT-KK Công văn 3623/TCT-KK ngày 25/09/2018 Về việc hoàn thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa 05/10/2018
3545/TCT-TNCN Công văn 3545/TCT-TNCN ngày 20/09/2018 Về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN 05/10/2018
3556/TCT-DNL Công văn 3556/TCT-DNL ngày 20/09/2018 Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng 05/10/2018
3527/TCT-KK Công văn 3527/TCT-KK ngày 18/09/2018 Về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 04/10/2018
3505/TCT-CS Công văn 3505/TCT-CS ngày 17/09/2018 Về việc lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh 04/10/2018
3494/TCT-KK Công văn 3494/TCT-KK 14/09/2018 Về việc chuyển đổi kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) 04/10/2018
3466/TCT-PC Công văn 3466/TCT-PC ngày 12/09/2018 Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 04/10/2018
3440/TCT-DNL Công văn 3440/TCT-DNL ngày 10/09/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử 04/10/2018
3424/TCT-DNL Công văn 3424/TCT-DNL ngày 07/09/2018 Về việc lập hóa đơn đối với các trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn 20/09/2018
3428/TCT-CS Công văn 3428/TCT-CS ngày 07/09/2018 Về việc khai, nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian thanh toán cho bên nước ngoài 20/09/2018