Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4763/TCT-CS Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 13/12/2018
4758/TCT-KK Công văn 4758/TCT-KK ngày 29/11/2018 Về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ 13/12/2018
4735/TCT-DNNVV&HKD,CN Công văn 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 28/11/2018 Về việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN đối với HKD HĐSX gạch ngói, 13/12/2018
4706/TCT-DNL Công văn 4706/TCT-DNL ngày 26/11/2018 Về việc chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động 13/12/2018
4612/TCT-DNL Công văn 4612/TCT-DNL ngày 22/11/2018 Về việc kê khai thuế trong quá trình chuyển giao nhà máy nhiệt điện Nghi sơn 1 07/12/2018
4695/TCT-CS Công văn 4695/TCT-CS ngày 22/11/2018 Về việc chính sách thuế 07/12/2018
4571/TCT-TNCN Công văn 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 Về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ 07/12/2018
4574/TCT-CS Công văn 4574/TCT-CS ngày 20/11/2018 Về việc chính sách thuế 07/12/2018
4493/TCT-DNL Công văn 4493/TCT-DNL ngày 16/11/2018 Về việc thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 07/12/2018
4459/TCT-DNL Công văn 4459/TCT-DNL ngày 14/11/2018 Về việc thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài 29/11/2018