Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1623/TCT-CS Công văn 1623/TCT-CS ngày 03/05/2018 Về việc thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất đôi với trường hợp bị thu hồi đất 18/05/2018
1596/TCT-CS Công văn 1596/TCT-CS ngày 02/05/2018 Về việc xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế 18/05/2018
1580/TCT-CS Công văn 1580/TCT-CS ngày 27/04/2018 Về việc hoàn thuế giả trị gia tăng đầu vào của sản phẩm phốt pho vàng xuất khẩu 18/05/2018
1546/TCT-CS Công văn 1546/TCT-CS ngày 24/04/2018 Về việc chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư 93/2017/TT-BTC 18/05/2018
1550/TCT-CS Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/04/2018 Về việc chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trên Facebook và Google 18/05/2018
1519/TCT-DNL Công văn 1519/TCT-DNL ngày 23/04/2018 Về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh 18/05/2018
1523/TCT-TNCN Công văn 1523/TCT-TNCN ngày 23/04/2018 Về việc giảm trừ gia cảnh 18/05/2018
1405/TCT-CS Công văn 1405/TCT-CS ngày 20/04/2018 Về việc chính sách thuế nhà thầu nước ngoài 18/05/2018
1406/TCT-DNL Công văn 1406/TCT-DNL ngày 20/04/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 18/05/2018
1489/TCT-DNL Công văn 1489/TCT-DNL ngày 20/04/2018 Về việc vướng mắc thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ từ Công ty bảo hiểm nhân thọ 18/05/2018