Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3713/TCT-TNCN Công văn 3713/TCT-TNCN ngày 01/10/2018 Về việc c/s thuế TNCN đối với thu nhập từ trợ cấp khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh 09/10/2018
3721/TCT-CS Công văn 3721/TCT-CS ngày 01/10/2018 Về việc áp dụng phương pháp tính thuế 09/10/2018
3724/TCT-CS Công văn 3724/TCT-CS ngày 01/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 09/10/2018
3681/TCT-TNCN Công văn 3681/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 09/10/2018
3703/TCT-DNL Công văn 3703/TCT-DNL 28/09/2018 Về việc kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý 09/10/2018
3707/TCT-TNCN Công văn 3707/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn 09/10/2018
3709/TCT-QLN Công văn 3709/TCT-QLN ngày 28/09/2018 Về việc cưỡng chế nợ thuế 09/10/2018
3630/TCT-KK Công văn 3630/TCT-KK ngày 26/09/2018 Về việc chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai 05/10/2018
3639/TCT-KK Công văn 3639/TCT-KK ngày 26/09/2018 Về việc chuyển đổi mã số DN và thay đổi chủ sở hữu của cty TNHH do chủ sở hữu bị hợp nhất DN 05/10/2018
3646/TCT-TNCN Công văn 3646/TCT-TNCN ngày 26/09/2018 Về việc c/sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia cho thuê căn hộ/biệt thự với Cty 05/10/2018