Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3104/TCT-CS Công văn số 3104/TCT-CS ngày 10/08/2018 Về thuế tài nguyên 27/08/2018
3065/TCT-KK Công văn số 3065/TCT-KK ngày 09/08/2018 Về việc cấp MST để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp 27/08/2018
3082/TCT-CS Công văn số 3082/TCT-CS ngày 09/08/2018 Về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi 27/08/2018
3040/TCT-HTQT Công văn số 3040/TCT-HTQT ngày 08/08/2018 Về việc xác định cơ sở thường trú của công ty UPS tại Việt Nam 27/08/2018
2940/TCT-CS Công văn số 2940/TCT-CS ngày 31/07/2018 Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu 10/08/2018
2909/TCT-CS Công văn số 2909/TCT-CS ngày 26/07/2018 V/v xđ sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đ/v đá khai thác sản xuất vật liệu xây dựng 10/08/2018
2890/TCT-KK Công văn số 2890/TCT-KK ngày 25/07/2018 Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu 10/08/2018
2870/TCT-DNL Công văn số 2870/TCT-DNL ngày 24/07/2018 Về việc cấp hóa đơn bán lẻ 10/08/2018
2884/TCT-DNL Công văn số 2884/TCT-DNL ngày 24/07/2018 V/v kê khai, nộp thuế đối với các dự án điện do EVN làm chủ đầu tư ký hợp đồng quản lý, vận hành 10/08/2018
2861/TCT-TNCN Công văn số 2861/TCT-TNCN ngày 23/07/2018 V/v chính sách thuế TNCN đ/v cá nhân chuyển nhượng chứng khoán tại TT số 25/2018/TT-BTC 10/08/2018