Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5197/TCT-DNL Công văn số 5197/TCT-DNL ngày 10/11/2017 Về xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEV 21/11/2017
5058/TCT-CS Công văn số 5058/TCT-CS ngày 31/10/2017 Về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 21/11/2017
5040/TCT-CS Công văn 5040/TCT-CS ngày 30/10/2017 Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 21/11/2017
5039/TCT-CS Công văn số 5039/TCT-CS ngày 30/10/2017 Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan 21/11/2017
5018/TCT-CS Công văn số 5018/TCT-CS ngày 30/10/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động gia công sơ chế thủy, hải sản 21/11/2017
1848/QĐ-TCT Quyết định 1848/QĐ-TCT ngày 24/10/2017 V/v ban hành quy trình công khai các bước GQ khiếu nại và KQ giải quyết khiếu nại 07/11/2017
97/2017/TT-BTC Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 v/v hướng dẫn việc trích lập, QL tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với TB. KS, KSV 07/11/2017
5019/TCT-CS Công văn số 5019/TCT-CS ngày 30/10/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn 07/11/2017
14613/BTC-TCT Công văn số 14613/BTC-TCT ngày 30/10/2017 về việc khôi phục trạng thái mã số thuế 06/11/2017
5023/TCT-TNCN Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí 06/11/2017