Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3707/TCT-TNCN Công văn 3707/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn 09/10/2018
3709/TCT-QLN Công văn 3709/TCT-QLN ngày 28/09/2018 Về việc cưỡng chế nợ thuế 09/10/2018
3630/TCT-KK Công văn 3630/TCT-KK ngày 26/09/2018 Về việc chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai 05/10/2018
3639/TCT-KK Công văn 3639/TCT-KK ngày 26/09/2018 Về việc chuyển đổi mã số DN và thay đổi chủ sở hữu của cty TNHH do chủ sở hữu bị hợp nhất DN 05/10/2018
3646/TCT-TNCN Công văn 3646/TCT-TNCN ngày 26/09/2018 Về việc c/sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia cho thuê căn hộ/biệt thự với Cty 05/10/2018
3623/TCT-KK Công văn 3623/TCT-KK ngày 25/09/2018 Về việc hoàn thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa 05/10/2018
3545/TCT-TNCN Công văn 3545/TCT-TNCN ngày 20/09/2018 Về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN 05/10/2018
3556/TCT-DNL Công văn 3556/TCT-DNL ngày 20/09/2018 Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng 05/10/2018
3527/TCT-KK Công văn 3527/TCT-KK ngày 18/09/2018 Về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 04/10/2018
3505/TCT-CS Công văn 3505/TCT-CS ngày 17/09/2018 Về việc lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh 04/10/2018