Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4132/TCT-KK Công văn 4132/TCT-KK ngày 24/10/2018 Về việc bù trừ nợ thuế, nợ phạt 06/11/2018
4133/TCT-KK Công văn 4133/TCT-KK ngày 24/10/2018 Về việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế sau khi cơ quan thuế kiểm tra 06/11/2018
4139/TCT-DNL Công văn 4139/TCT-DNL ngày 24/10/2018 Về việc thuế suất TNDN đối với hoạt động kinh doanh nước sạch 06/11/2018
4122/TCT-DNL Công văn 4122/TCT-DNL ngày 23/10/2018 Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các dự án đầu tư của SEVT 06/11/2018
4003/TCT-CS Công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc c/sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi 25/10/2018
4015/TCT-CS Công văn 4015/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc thuế GTGT 25/10/2018
4023/TCT-TNCN Công văn 4023/TCT-TNCN ngày 17/10/2018 Về việc chính sách thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 25/10/2018
4035/TCT-CS Công văn 4035/TCT-CS ngày 17/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 25/10/2018
3930/TCT-DNL Công văn 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 Về việc chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 25/10/2018
3846/TCT-DNL Công văn 3846/TCT-DNL ngày 10/10/2018 Về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 18/10/2018