Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4296/TCT-CS Công văn 4296/TCT-CS ngày 05/11/2018 Về việc khấu trừ 2% thuế vãng lai ngoại tỉnh 21/11/2018
4299/TCT-DNL Công văn 4299/TCT-DNL ngày 05/11/2018 Về việc tiêu thức chữ ký người đại diện theo pháp luật trên Thông báo phát hành hóa đơn 21/11/2018
4311/TCT-CS Công văn 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 21/11/2018
4261/TCT-KK Công văn 4261/TCT-KK ngày 01/11/2018 Về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT 21/11/2018
4266/TCT-CS Công văn 4266/TCT-CS ngày 01/11/2018 Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 21/11/2018
4236/TCT-KK Công văn 4236/TCT-KK ngày 31/10/2018 Về việc hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa 12/11/2018
4203/TCT-CS Công văn 4203/TCT-CS ngày 30/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 12/11/2018
4176/TCT-KK Công văn 4176/TCT-KK ngày 29/10/2018 Về việc khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 12/11/2018
4185/TCT-CS Công văn 4185/TCT-CS ngày 29/10/2018 Về việc thuế suất thuế (GTGT) đối với hoạt động mua bán hàng hóa mà điểm giao nhận tại cảng VN 12/11/2018
4186/TCT-CS Công văn 4186/TCT-CS ngày 29/10/2018 Về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 12/11/2018