Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4459/TCT-DNL Công văn 4459/TCT-DNL ngày 14/11/2018 Về việc thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài 29/11/2018
4426/TCT-DNL Công văn 4426/TCT-DNL ngày 12/11/2018 Về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện 29/11/2018
4445/TCT-DNL Công văn 4445/TCT-DNL ngày 12/11/2018 Về việc thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ 29/11/2018
4409/TCT-KK Công văn 4409/TCT-KK ngày 09/11/2018 Về việc thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 29/11/2018
4389/TCT-TNCN Công văn 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018 Về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân 29/11/2018
4296/TCT-CS Công văn 4296/TCT-CS ngày 05/11/2018 Về việc khấu trừ 2% thuế vãng lai ngoại tỉnh 21/11/2018
4299/TCT-DNL Công văn 4299/TCT-DNL ngày 05/11/2018 Về việc tiêu thức chữ ký người đại diện theo pháp luật trên Thông báo phát hành hóa đơn 21/11/2018
4311/TCT-CS Công văn 4311/TCT-CS ngày 05/11/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 21/11/2018
4261/TCT-KK Công văn 4261/TCT-KK ngày 01/11/2018 Về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT 21/11/2018
4266/TCT-CS Công văn 4266/TCT-CS ngày 01/11/2018 Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 21/11/2018