Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5024/TCT-CS Công văn 5024/TCT-CS ngày 13/12/2018 Về việc ghi địa chỉ trên hóa đơn theo đúng giấy phép kinh doanh 24/12/2018
5026/TCT-CS Công văn 5026/TCT-CS ngày 13/12/2018 Về việc thời điểm lập hóa đơn GTGT 24/12/2018
5000/TCT-DNL Công văn 5000/TCT-DNL 12/12/2018 Về việc xuất hóa đơn GTGT cho chương trình marketing 24/12/2018
4958/TCT-DNNCN Công văn 4958/TCT-DNNCN ngày 10/12/2018 Về việc xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài 24/12/2018
4885/TCT-TTKT Công văn 4885/TCT-TTKT ngày 05/12/2018 Về việc xử lý vi phạm sử dụng hóa đơn 24/12/2018
4820/TCT-CS Công văn 4820/TCT-CS ngày 04/12/2018 Về việc chi phí tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả cho NLĐ thanh toán nợ tiền SD đất 13/12/2018
4763/TCT-CS Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP 13/12/2018
4758/TCT-KK Công văn 4758/TCT-KK ngày 29/11/2018 Về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ 13/12/2018
4735/TCT-DNNVV&HKD,CN Công văn 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 28/11/2018 Về việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN đối với HKD HĐSX gạch ngói, 13/12/2018
4706/TCT-DNL Công văn 4706/TCT-DNL ngày 26/11/2018 Về việc chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động 13/12/2018