Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
148/CT-TNCN Công văn 148/CT-TNCN 17/08/2015
153/CT-TNCN Công văn 153/CT-TNCN 17/08/2015
02/2010/TT-BTC Thông tư 02/2010/TT-BTC 17/08/2015
90/TCT-TNCN Công văn 90/TCT-TNCN 17/08/2015
5020/TCT-CS 5020/TCT-CS V/v: khấu trừ thuế GTGT, ngày 04 tháng 12 năm 2009 17/08/2015
5077/TCT-HTQT 5077/TCT-HTQT V/v: áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 17/08/2015
5063/TCT-CS Công văn 5063/TCT-CS V/v: giảm thuế suất thuế GTGT 17/08/2015
237/2009/TT-BTC Thông tư 237/2009/TT-BTC, ngày ngày 18 tháng 12 năm 2009 17/08/2015
35/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 35/2009/TT-BLĐTBXH 17/08/2015
36/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 36/2009/TT-BLĐTBXH 17/08/2015