Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2399/TCT-CS Công văn số 2399/TCT-CS Về việc thuế tài nguyên, phí BVMT đối với khai thác khoáng sản ban hành ngày 18/06/2018 01/08/2018
2400/TCT-CS Công văn số 2400/TCT-CS Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ ban hành ngày 18/06/2018 01/08/2018
2378/TCT-DNL Công văn số 2378/TCT-DNL Về việc hướng dẫn chính sách thuế ban hành ngày 14/06/2018 01/08/2018
2350/TCT-CS Công văn số 2350/TCT-CS Về việc lệ phí trước bạ ban hành ngày 13/06/2018 01/08/2018
2331/TCT-DNL Công văn số 2331/TCT-DNL V/v hướng dẫn CS về xuất hóa đơn cho các đối tác hợp tác trả thay lãi tín dụng ban hành ngày 12/06/2018 01/08/2018
2301/TCT-CS Công văn số 2301/TCT-CS Về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng ban hành ngày 11/06/2018 01/08/2018
2303/TCT-CS Công văn số 2303/TCT-CS Về việc hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng ban hành ngày 11/06/2018 01/08/2018
2249/TCT-TNCN Công văn 2249/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam 15/06/2018
2250/TCT-TNCN Công văn 2250/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 Về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của nhóm cá nhân 15/06/2018
2211/TCT-DNL Công văn 2211/TCT-DNL ngày 05/06/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử 15/06/2018